De vereniging zet zich in voor de belangenbehartiging van de huurders.

Het bestuur van HVgIJ bestaat momenteel uit de volgende huurders

Voorzitter:
Dick Bouwmeester

Secretaris :   
Johan van Lohuizen

Penningmeester:
Marieke van Spelden

Algemene bestuursleden :                                
Diederik Companjen

Ali van Keulen Broekhuizen

van links naar rechts:

Diederik Companjen, Johan van Lohuizen, Dick Bouwmeester

voor; Ali van Keulen Broekhuizen , Marieke van Spelden