statutenwijziging 

(zie woonbondnieuws

 

 Het bestuur van de HVgIJ vertegenwoordigt haar leden in het regelmatige, bestuurlijke overleg met  woningcorporatie Beter Wonen.

Aan de orde komen dan vaak de volgende onderwerpen aan de orde:

-       de huurlasten

-       het onderhoud

-       de verbetering van woningen                                                                            

-       het wijk- en buurtbeheer

-       de mogelijkheden van het klussen in huis door de huurder

Kan de Huurders Vereniging ervoor zorgen dat er dit jaar geen huurverhoging plaats vindt?

Nee, dat kunnen wij helaas niet.

Wel volgen wij kritisch de plannen van de verhuurder. Na bestudering van haar plannen, bespreken wij deze met  Beter Wonen en adviseren hierover.

Beter Wonen is niet alleen een woonbedrijf, waarin de klant centraal staat. Het is ook een onderneming. De belangen van de verhuurder kunnen botsen met die van de huurder.

Het kan zijn dat Beter Wonen, naar onze mening, te weinig of verkeerde aandacht aan bepaalde zaken besteed.

Wanneer dit zich voordoet, gaan wij in overleg met de verhuurder. Met argumenten proberen wij de verhuurder te overtuigen. Samen met Beter Wonen als verhuurder, zoeken wij dan naar een werkbare oplossing.

De besprekingen met Beter Wonen vinden plaats, zoals dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is bekrachtigd op 26 oktober 2009 door een handtekening van de directeur van Beter Wonen en de voorzitter van de Huurdersvereniging groot IJsselmuiden.